கொரோனவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இறுதி சடங்குகளை நடத்தும்போது மத நம்பிக்கை, கலாசார மரபுகளுக்கு இடமளிக்க வேண்டும்


இலங்கையில் கொரோனா தொற்றினால் ஏற்படும் மரணங்களின்போது மத நம்பிக்கை மற்றும் கலாசார மரபுகளுக்கு இடமளிக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா வலியுறுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலகத்தின் தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய விவகார பணியகம், தனது டுவிட்டர் தளத்தினூடாக இலங்கை அரசாங்கத்திடம் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது.

அதில், சர்வதேச மற்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைய சர்வதேச பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் கலாச்சார மரபுகளை அரசாங்கம் மதிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

இதனால் தமது அன்புக்குரியவர்களுக்கு மத நம்பிக்கைகளுக்கு இணங்க விடை கொடுக்கும் உரிமை அவர்களுக்கு இதனூடாக கிடைக்கும் என்றும் அமெரிக்கா சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

ஆகவே ஒவ்வொரு சமூகங்களினதும் மரணங்களின்போது மத நம்பிக்கை மற்றும் கலாசார மரபுகளுக்கு இடமளிக்க வேண்டும் என அமெரிக்க இராஜாங்க செயலகம் இலங்கைக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது.

No comments: