ஊரடங்கு உத்தரவு வியாழக்கிழமை தளர்த்தப்படும் - ஊரடங்கு தொடர்பான அறிவிப்பு

19 மாவட்டங்களுக்கான ஊரடங்கு உத்தரவு ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை மீண்டும் தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் அதே நாளில் மாலை 4 மணிக்கு  அமுல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், கம்பஹா, களுத்துறை, புத்தளம் மற்றும் கண்டி மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: