வெளிநாட்டவர்களுக்கு பி.சி.ஆர். கட்டாயம்: புதிய தனிமைப்படுத்தல் விதிமுறைகள் அறிமுகம்


வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தருபவர்களுக்கான தனிமைப்படுத்தல் விதிமுறை மீண்டும் திருத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.


இலங்கைக்கு வருகைதரும் முழுயாக தடுப்பூசி செலுத்திய பயணிகளும் அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.


அதன்படி, நாட்டிற்கு வருகைதரும் பயணிகள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தல் நட்சத்திர விடுதி அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையம் அல்லது சுகாதார பராமரிப்பு நிலையத்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


மேலும் முழுமையாக தடுப்பூசிசெலுத்திய பயணிகள் நாட்டுக்கு வருகை தந்த பின்னர் பி.சி.ஆர். பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என சுகாதார அமைச்சு கூறியுள்ளது.


குறித்த பரிசோதனையில் தொற்று உறுதியானால் முதலாவது அல்லது ம்முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்களும் 14 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


மேலும் தொற்று இல்லை என பி.சி.ஆர். பரிசோதனை முடிவு காட்டினாள் இரு தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தல் இருக்காது என சுகாதார அமைச்சு கூறியுள்ளது.


எவ்வாறாயினும், நாட்டுக்கு வந்தவுடன் முன்னெடுக்கப்படும் பிசிஆர் பரிசோதனையின் முடிவு தொற்று உள்ளதாக கிடைத்தால் மற்றும் வருகையின் போது தொற்று இல்லை என அறிக்கை கிடைத்தாலும் 14 நாள்கள் தனிமைப்படுத்தலின் முடிவில் தொற்று உள்ளதாக முடிவு உள்ளவர்கள் உடனடியாக சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைக்கப்படுவார்கள் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.


இந்த முறை இராஜதந்திரிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு பொருந்தும் என்றும் சுகாதார அமைச்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

No comments: