1.3 மில்லையன் டொலரை இலங்கைக்கு வழங்கியது அமெரிக்கா...!

கொரோனா வைரஸிற்கு எதிராக போராடுவதற்கு உதவும் வகையில் அமெரிக்கா 1.3 மில்லையன் டொலரை இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளது.

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் சுகாதார சேவையாளர்கள் பாதுகாப்பிற்கு உதவும் வகையில் இந்த நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிலையத்தின் ஊடாக இந்த நிதி இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என அமெரிக்க தூதரகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

No comments: