பிரதமர் மஹிந்த வெளியிட்டுள்ள விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

வெளிநாட்டு முதலீட்டு நிறுவனங்களில் 03 மாதங்களுக்கு முதலீடுகளை செலுத்துவதை நிறுத்துவதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வெளியிட்டுள்ளார்.No comments: