புதிய வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு : கம்பஹாவிற்கு மேலும் ஒரு ஒதுக்கீடு... யாழ். மாவட்டத்திற்கான ஆசனத்தில் ஒன்று பறிபோனது


2020 வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையில், கம்பஹா மாவட்டத்திற்கு மேலதிகமாக ஒரு ஆசனம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம் யாழ். மாவட்டதிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனங்களில் ஒன்று குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதன்படி கம்பஹா மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை 18 லிருந்து 19 ஆகவும், யாழ்ப்பாணம் மாவட்டதிற்கான ஒதுக்கீடு 7 லிருந்து 6 ஆகவும் குறைந்துள்ளது.

மாவட்டங்களில் பதிவாகும் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் மாவட்ட இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

புதிய வாக்காளர்கள் 172,000 பேர் கடந்த ஆண்டு சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் இலங்கையில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 16,400,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

No comments: